top of page
  • Zdjęcie autoraLaboratorium Haema-lab

Jak prawidłowo przygotować próbki do badań parazytologicznych kału?

Zaktualizowano: 19 sie 2021

Badanie parazytologiczne kału to ważne narzędzie diagnostyczne oraz istotny element profilaktyki. Nieprawidłowe pobranie i przechowywanie próbek może znacząco obniżyć jego wartość. Jak przygotować próbki aby mieć pewność, że badanie da nam maksimum informacji?ILOŚĆ PRÓBEK

Próbki należy pobrać z 3 dni, co drugi lub trzeci dzień. Schemat ten wynika z faktu, że jaja niektórych pasożytów są wydalane okresowo, a zbieranie próbek w podanych terminach zwiększa szansę na obecność pasożytów w próbkach. Materiał należy pobrać z kilku miejsc kału, i oddać w dniu zebrania ostatniej próbki. Wyjątkowo, gdy występuje ostra biegunka, do badań można oddać pojedynczą próbkę kału.


PAKOWANIE

Każdą próbkę pakujemy do osobnego pojemnika, czyli z trzech dni mamy trzy pojemniki. Tylko takie spakowanie daje gwarancję wiarygodnego badania. Materiał należy spakować do dedykowanych pojemników aptecznych, pakowanie próbek do torebek, opakowań spożywczych itp. znacząco zmniejsza wartość diagnostyczną badania ponieważ z tak spakowanego materiału najczęściej nie ma jak pobrać adekwatnych próbek do badań. W przypadku gryzoni i zajęczaków kał również należy umieścić w pojemnikach aptecznych, zapobiega to wysychaniu materiału.


ILOŚĆ MATERIAŁU

Pojemnik apteczny powinien być wypełniony mniej więcej do połowy, zarówno za mała jak i za duża ilość materiału obniża wartość diagnostyczną badania. W przypadku zwierząt o niskiej masie ciała, których kał z jednorazowego wypróżnienia nie wypełni w połowie pojemnika, należy pobrać całą objętość z jednego wypróżnienia.


ZANIECZYSZCZENIA

Próbki pobieramy jedynie ze świeżego kału, kał spleśniały nie nadaje się do badań parazytologicznych. Jeśli kał zbierany jest z kuwety koniecznie należy oczyścić go ze żwirku, wysuszony kał nie nadaje się do badań parazytologicznych.


PRZECHOWYWANIE

Próbki należy przechowywać w temperaturze lodówkowej, nie wolno ich zamrażać.


NICIENIE PŁUCNE

W przypadku badania w kierunku nicieni płucnych kał nie może mieć kontaktu z glebą, najlepiej żeby został on pobrany przez lekarza weterynarii bezpośrednio z prostnicy. Przy tym badaniu również obowiązuje pobieranie materiału przez 3 dni, co 2 lub 3 dzień.


68 wyświetleń
bottom of page