top of page
  • Zdjęcie autoraLaboratorium Haema-lab

Kiedy oznaczać retikulocyty i jak interpretować wynik?

Retikulocyty to ważny parametr w diagnozowaniu i leczeniu anemii. Czy można je oznaczać w każdym momencie i na co uważać interpretując wynik?


RETIKULOCYTY - CO TO TAKIEGO?

Retikulocyty to niedojrzałe erytrocyty, zawierają one pozostałości RNA wybarwiające się w specjalistycznym barwieniu błękitem metylenowym. Mają mniejszą zawartość hemoglobiny, a przez to mniejszą zdolność wiązania tlenu niż dojrzałe erytrocyty. Oznaczenie ilości retikulocytów we krwi obwodowej jest kluczowe dla określenia zdolności erytropoetycznej szpiku co jest konieczne do oszacowania czy anemia ma charakter regeneratywny czy też nie.


JAK INTERPRETOWAĆ WYNIK?

Norma u zdrowych zwierząt: pies 60-80 tys./ml , kot 20-30 tys./ml

Regeneracja nieznaczna: pies 150-300 tys./ml, kot 50-100 tys./ml

Regeneracja mierna: pies 300-500 tys./ml, kot 100-200 tys./ml

Regeneracja znaczna: pies powyżej 500 tys./ml, kot powyżej 200 tys./ml


UWAGA!

Należy pamiętać o tym, że silna regeneracja np. po krwotoku pojawia się dopiero po 3-4 dniach, dlatego tak ważny jest stały monitoring pacjenta z niedokrwistością, bazując na pojedynczym badaniu można błędnie zakwalifikować niedokrwistość jako nieregeneratywną lub regeneratywną. Jedna forma anemii może także przejść w drugą dlatego u pacjentów z niedokrwistością zalecamy oznaczanie retikulocytów przynajmniej co 3 dni.

56 wyświetleń

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page