top of page
  • Zdjęcie autoraLaboratorium Haema-lab

Monitoring suplementacji tyroksyny u psów z niedoczynnością tarczycy

Niedoczynność tarczycy jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych psów. Stała suplementacja tyroksyny wymaga stałego monitoringu jej stężenia w surowicy, jak go przeprowadzać?Pierwszym i najbardziej spektakularnym wskaźnikiem sukcesu w terapii niedoczynności tarczycy u psów jest poprawa stanu klinicznego zwierzęcia, która najczęściej jest widoczna po ok. 4 tygodniach suplementacji. Jest to również czas odpowiedni do pierwszego badania kontrolnego poziomu tyroksyny, przyjmuje się, że pierwsza kontrolna powinna nastąpić między

4 a 8 tygodniem od rozpoczęcia terapii.


Krew pobieramy 4 do 6 godzin po podaniu tabletki, otrzymany wynik powinien mieścić się w zakresie referencyjnym. Jeśli wynik odbiega od wartości referencyjnych konieczna jest modyfikacja dawki leku i powtórna kontrolna po 2-4 tygodniach.


W pierwszym roku suplementacji kontrolne powinny być przeprowadzane co 2 miesiące ponieważ metabolizm tyroksyny zmienia się wraz z normalizacją tempa metabolizmu organizmu co może skutkować koniecznością modyfikacji dawki leku.


W kolejnych latach kontrole wskazane są 2 razy w roku i poza oznaczeniem poziomu tyroksyny powinny obejmować także przynajmniej podstawowe parametry biochemiczne i morfologię krwi.

33 wyświetlenia

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page