top of page
  • Zdjęcie autoraLaboratorium Haema-lab

Ciężar właściwy moczu

Ciężar właściwy moczu to element rutynowo określany w badaniu ogólnym moczu. Od czego zależy jego wartość oraz dlaczego warto zatrzymać się na chwilę przy tym parametrze analizując wyniki pacjenta?CZYM JEST CIĘŻAR WŁAŚCIWY MOCZU

Mocz w ok 95% składa się z wody natomiast pozostałe 5% to substancje w tej wodzie rozpuszczone, których dokładne stężenie uzależnione jest od nawodnienia pacjenta.

Oznaczenie ciężaru właściwego moczu jest metodą pomiaru koncentracji substancji rozpuszczalnych w moczu. Substancje te to elektrolity oraz produkty przemian metabolicznych (jak mocznik i kreatynina), które są wydalane przez nerki. Ciężar właściwy moczu to stosunek masy objętości moczu do masy takiej samej objętości wody.


Na ciężar właściwy moczu wpływa liczba substancji rozpuszczonych, ich ilość i masa. Duże cząsteczki takie jak mocznik, glukoza i białka mogą zwiększać ciężar właściwy moczu bardziej niż np. sód.


CIĘŻAR WŁAŚCIWY MOCZU A FUNKCJONOWANIE NEREK

Zdolność nerek do zagęszczania i rozcieńczania moczu przekłada się na koncentrację rozpuszczonych w nim substancji. Dla przykładu, u zwierząt odwodnionych stężenie rozpuszczonych substancji wzrasta na skutek oszczędzania wydalanej z moczem wody przez nerki. Aby jednak prawidłowo ocenić zdolność nerek do zagęszczania i rozcieńczania moczu konieczna jest znajomość stanu nawodnienia zwierzęcia oraz informacje o ilości pobieranej wody. Wiedzę o stanie nawodnienia daje w pierwszej kolejności badanie kliniczne, ale także wyniki badań krwi, nie można również pominąć danych z wywiadu np. informacji o przyjmowanych lekach.


NORMY

Ciężar właściwy moczu zmienia się w czasie u zdrowych zwierząt w zależności od pobierania wody oraz nawodnienia, u niektórych psów możliwe są nawet ponad dwukrotne zmiany wartości w ciągu 2 godzin. Koty zwykle wytwarzają bardziej skoncentrowany mocz niż psy.

U zdrowych zwierząt można spotkać szeroki zakres ciężaru właściwego (od 1,001 do >1,075 dla psów i od 1,001 do >1,085 dla kotów) jednak jako normę przyjmuje się wartości 1,015 - 1,045 dla psów i 1,035 - 1,065 dla kotów.


PO CO ANALIZOWAĆ WARTOŚĆ CIĘŻARU WŁAŚCIWEGO MOCZU?

Dzięki prawidłowej interpretacji wartości ciężaru właściwego moczu możemy:

  1. ocenić czynność nerek i ich zdolność do zatrzymywania lub wydalania wody

  2. potwierdzić lub wykluczyć wielomocz

  3. określić lub potwierdzić stan nawodnienia pacjenta

  4. ocenić ubytek białka lub innych substancji (bilirubina, glukoza) z moczem


UWAGA!

Nie można interpretować wartości ciężaru właściwego moczu w oderwaniu od stanu klinicznego pacjenta ponieważ może to prowadzić do błędnych wniosków.
39 wyświetleń

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page